Ideja

Vsak dan se srečujemo z več napravami, ki so tudi vedno bolj zmogljive in kompleksne, kar posledično pomeni več pozornosti, navodil, dokumentacije in pregledov. Klasičen pristop pomeni, da so dokumenti na voljo v fizični obliki, ali v digitalni obliki, pa vendar fizično shranjeni nekje na računalnikih ali strežnikih podjetja, kar pa zelo omejuje dostopnost in preglednost podatkov.

Ideja je preprosta – zagotoviti sistem, ki bo omogočil evidenco vseh naprav , inventarja in osebja na enem mestu, omogočil vodenje in planiranje vseh dogodkov, ter osebju podal status naprave v realnem času, vključno z vsemi podatki o napravi(dokumenti, postopki, certifikati, navodila…)
Sistem omogoča tudi podajanje informacij o pravilni uporabi naprav, zahtevani osebni varovalni opremi in usposobljenosti operaterja. Skratka gre za oblačni sistem z virtualno asistenco, ki v vsakem trenutku omogoča dostop do vseh informacij in dokumentacije vsakomur, le z odčitkom QR kode.

Sistem danes zajema vse potrebne module, da omogoča digitalizacijo celotnega poslovanja(digitalno transformacijo), od vhoda materiala do izdobave končnih izdelkov/polizdelkov. Soter je najlažji način za zeleni prehod na brezpapirno poslovanje, obenem pa drastično zmanjša ogljični odtis podjetja.