Pogoji poslovanja

V nadaljevanju vam prestavljamo splošne pogoje poslovanja podjetja PRECIZ d.o.o.. Pogoji veljajo za vse kupce, partnerje in ostale poslovne stranke. Vsak poslovni partner oz. kupec lahko na zahtevo prejme kopijo splošnih pogojev poslovanja v pisni obliki, sicer pa so le-ti objavljeni na spletni strani https://preciz.si/terms. Izgovora, da ne poznate splošnih pogojev poslovanja NE upoštevamo!

S spletno aplikacijo PRECIZ.si upravlja podjetje PRECIZ d.o.o., Cesta XIV. divizije 5, 2000 Maribor, ki je ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi ponudnik ali PRECIZ.si).

Splošni pogoji e-poslovanja (v nadaljevanju tudi splošni pogoji) določajo delovanje spletne aplikacije PRECIZ.si ter pravice in obveznosti kupca (podjetij in organizacij – pravnih oseb ter fizičnih oseb) in aplikacije ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem na področju dobave materiala in storitev za potrebe kupca oziroma uporabnika.

Določajo torej pogoje spletnih nakupov preko spletne strani PRECIZ.si in so sestavni del izpolnjenega registracijskega obrazca. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani  https://tehtnice.preciz.si/terms.

V primeru, da kupec ali katerakoli druga oseba, ki želi sodelovati s ponudnikom, potrebuje dodatne splošne informacije o izdelkih, uporabi spletne strani, statusu spletnih naročil, spletni dostavi ali vračilu blaga, lahko kontaktira ponudnika na telefonski številki 02 320 33 46, vsak dan delavnik med 7:00 in 15:00 uro ali na elektronskem naslovu prodaja@preciz.si.

Ponudnik in uporabnik (kupec) sta poslovna partnerja na področju dobave materiala in storitev. Ponudnik je upravitelj internetne spletne aplikacije PRECIZ.si, namenjene elektronskemu poslovanju s podjetji in organizacijami ter fizičnimi osebami. 
Z uporabo spletne aplikacije PRECIZ.si uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev e-poslovanja in potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti. 

Slike, objavljene na PRECIZ.si so simbolične. Bistvene lastnosti izdelkov, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila, dobave ter roku dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila. 

Splošni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do izdaje nove verzije. Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, če je le možno v korist kupca. 

Splošni pogoji e-poslovanja preko spletne aplikacije PRECIZ.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). 

Osnovni pojmi: 
• “kupec/uporabnik” – fizična ali pravna oseba, ki v spletni aplikaciji ponudnika oz. spletnem mestu PRECIZ.si kupi izdelke ali naroči storitve iz asortimana ponudnika, 
• “osebni podatki” so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov. 

Z enkratnim vpisom v spletno trgovino PRECIZ.si prek elektronske pošte postane obiskovalec gost PRECIZ.si, s potrjeno registracijo v spletno trgovino PRECIZ.si pa postane član PRECIZ.si. Tako gost kot član v spletni trgovini PRECIZ.si (v nadaljevanju tudi uporabnik) pridobita pravico do nakupa v spletni trgovini PRECIZ.si.

Ob registraciji v spletno trgovino kot član PRECIZ.si pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo člana PRECIZ.si nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.
Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na info@preciz.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena najkasneje v roku 3 delovnih dni , o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

INFORMACIJE V SKLADU Z ZVPot

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: 
1. glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam 
2. firmo, sedež ponudnika in telefonsko številko ponudnika 
3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej (navedeno na PRECIZ.si v zaključku nakupa oziroma košarici) 
4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati 

V primeru, da kupec želi še kakršnekoli druge dodatne informacije v zvezi z nakupom, blagom, storitvami ipd. lahko kontaktira ponudnika na kontaktne podatke iz tega segmenta.

NAČIN POSLOVANJA

Ponudnik PRECIZ.si omogoča naročanje izdelkov poslovnim kupcem (podjetjem in organizacijam) ter fizičnim kupcem (končnim potrošnikom). Naročanje blaga v PRECIZ.si je omogočeno le elektronsko, torej preko spletne strani PRECIZ.si oz. podstrani.

Kupec, ki je pravna oseba, za namen naročanja blaga v PRECIZ.si pooblasti osebo, ki svoje podatke vpiše v uporabniški profil kupca v PRECIZ.si. Zakoniti zastopnik kupca potrjuje, da ima ta oseba ustrezna pooblastila za naročanje blaga. Ponudnik in kupec s tem dogovorom omogočata učinkovito in varno sodelovanje, saj ju na področju nakupa na daljavo ne varuje Zakon o varstvu potrošnikov. 

S temi pogoji e-poslovanja se poslovna partnerja (ponudnik in kupec) dogovorita, da vsakokratno elektronsko naročilo, ki ga kupec odda v PRECIZ.si, šteje kot zavezujoča naročilnica. V želji po čim hitrejši obdelavi naročil in dobavi blaga se ponudnik in kupec strinjata, da za realizacijo naročila ni potrebna naročilnica v fizični obliki. 

Ponudba, pridobljena preko spleta je neobvezujoča in uporabnika ne obvezuje, da bo le-to potrdil v naročilo.

S klikom na gumb »Blagajna« kupec izjavlja: 
• da je v skladu z zakonom za nakup določenih izdelkov starejši/starejša od 18 let, 
• da mu ni odvzeta poslovna sposobnost

Ponudba je takšna kot je objavljena na spletnih straneh. Ker se cene artiklov pri določenih dobaviteljih velikokrat spremenijo, pri nekaterih artiklih v spletni trgovini ni mogoče videti cene. Zato je potrebno oddati povpraševanje preko našega spletnega sistema ali preko e-pošte, telefona ipd., saj s tem minimiziramo število napak, ki bi jih lahko povzročili z ne točnimi podatki.

Kadar kupec odda naročilo izdelka kjer cena ni vidna oz. določena se to smatra kot povpraševanje in NE kot naročilo. V takšnem primeru vam bomo poslali ponudbo/predračun na osnovi katere kupec lahko potrdi naročilo. Oddaja povpraševanja na noben način ni obvezujoča za nakup artiklov v povpraševanju.

PREKLIC NAROČILA

Preklic naročila je možen v roku dveh ur po oddanem naročilu in sicer po e-pošti na e-poštni naslov prodaja@preciz.si ali po faksu na št. 02 320 33 48. Kasneje naročila ni mogoče preklicati oz. od njega odstopiti. Vračilo denarja za naročila, ki so bila potrjena s plačilom po predračunu in so bila pravočasno preklicana bomo izvedli takoj ko bo to mogoče oz. najkasneje v 14 dneh po prejemu preklica. TOČNOST PODATKOV

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: 
• identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka), 
• kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), 
• bistvene značilnosti blaga oziroma storitev, 
• pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način in rok dostave), 
• vse cene, ki so določene jasno in nedvoumno, 
• način plačila in dostave.  Ponudnik in kupec se dogovorita, da sta vsak zase odgovorna za vsebino v PRECIZ.si. Ponudnik zagotavlja, da so vsi podatki o cenah in dobavi v trenutku potrditve naročila točni. O morebitnih spremembah ali napakah bo ponudnik kupca obvestil pred realizacijo naročila ter mu omogočil odstop od naročila oziroma ponudil alternativo.

Kupec zagotavlja, da je v uporabniškem profilu kupca v PRECIZ.si vpisana vsakokratna pooblaščena oseba za naročanje blaga. Kupec sam poskrbi za spremembo podatkov v profilu in prenos pooblastil na drugo osebo, v kolikor pride do zamenjave pooblaščene osebe.

Informacija o zalogi izdelkov je informativne narave, velja v trenutku priprave ponudbe in ne pomeni rezervacije količin.

Vse fotografije izdelkov v spletni aplikaciji PRECIZ.si so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. 

Pridržujemo si pravico do manjših napak v opisih lastnosti in cenah izdelkov. V primeru napak bo ponudnik kupcu omogočil zamenjavo naročenega izdelka. 

Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. 

Podrobnejše tehnične podatke je možno dobiti preko e-pošte ali telefona.

CENE

Cena izdelka je razvidna v samem naročilu, še preden se le-ta zaključi (razen v primeru povpraševanja). Prav tako bodo vsi podatki o spletnem naročilu posredovani na e-poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji v PRECIZ.si. Vsi ti podatki so dostopni v profilu uporabnika, natančneje v zavihku »Moja naročila«. 

Če član avtomatičnega obvestila o podrobnostih naročila ne prejme, obstaja možnost, da je navedeni e-naslov napačen. V takšnem primeru vas prosimo, da nas kontaktirate na: 
• e-poštni naslov: podpora@preciz.si ali 
• telefonsko številko: 02 320 33 46

Vse cene v spletni aplikaciji PRECIZ.si so v evrih. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili ažurne in točne podatke se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu  Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

POSTOPEK NAKUPA

Od trenutka, ko kupec odda naročilo, se postopek potrditve in dobave naročenega blaga izvede v treh korakih.

1. Naročilo sprejeto

Po uspešni oddaji naročila kupec prejme po elektronski pošti obvestilo, da je naročilo sprejeto in čaka na obdelavo. Kupec lahko vselej dostopa do podatkov o stanju in vsebini naročila na spletni strani ponudnika https://preciz.si v zavihku Moj račun.

2. Naročilo potrjeno

Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik ga pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in  ga potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje  podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi blaga, ki ga ponudnik  nima na zalogi v lastnem skladišču,  je vezan na dobavne roke s strani svojega dobavitelja, zato so tudi kupčevi dobavni roki odvisni od te tretje osebe. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga.  V primeru, da je dobavna doba izjemno dolga in kupec ne more čakati, lahko to sporoči ponudniku, ki  bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že nakazana sredstva. Ponudnik pri tem ne prevzema nobene odgovornosti za  škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga.

3. Naročilo poslano in zaključeno

Ponudnik v obljubljenem roku blago zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti  obvesti kupca. V tem delu je uporabnik obveščen tudi o roku in načinu dostave.

DOSTAVA

Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je GLS Slovenija, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Stroški dostave se obračunajo po sledečih kriterijih:

 • brezplačna dostava


Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo/«ZADEVA: Naročilo potrjeno«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako
za ponudnika kot za kupca.

DDV

V kolikor DDV ni eksplicitno naveden in izračunan se smatra, da DDV ni vključen.

PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila: 

Znani kupci (samo pravne osebe), ki so v PRECIZ.si registrirani: 

 • dogovorjeni plačilni pogoji (naročilnica), 
 • preko elektronskega sistema PayPal,
 • plačilo po predračunu (UPN) z nakazilom na TRR ponudnika. 

Za vse ostale kupce velja plačilo po predračunu (UPN) z nakazilom na TRR ponudnika oz. preko elektronskega sistema PayPal.

Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku ponudnika in je za registrirane uporabnike PRECIZ.si v vsakem trenutku dostopno v njegovem uporabniškem profilu in se hrani za čas, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila oziroma zapadle obveznosti. 

Oddana naročila se obdelujejo vsak delavnik med 7.00 in 17.00 po vrstnem redu oddanih naročil. 

DOBAVNI ROK

Vsak artikel ima pripisan tudi dobavni rok, ki je bil pridobljen s strani proizvajalca. 

V primeru, da artikla ni mogoče dobaviti v navedenem roku, vas bomo o novem dobavnem roku obvestili po elektronski pošti ali pa po telefonu. 

Za zamudo, ki nastane na strani proizvajalca oz. dobavitelja blaga ne odgovarjamo. 

Dobavni rok je izražen v dnevih in velja za delovne dni. 

Prav tako ne odgovarjamo za zamudo, ki nastane na strani dostavne službe. 

V primeru, da je dobavni rok daljši od navedenega predvidenega dobavnega roka se lahko od naročila odstopi vendar se mora prodajalcu omogočiti dodaten 14 dnevni rok za izdobavo naročenega blaga.

LASTNIŠKI PRIDRŽEK

Dobavljeno blago je last podjetja PRECIZ d.o.o. do polnega poplačila obveznosti kupca iz naročila oz. prodajne pogodbe. Kupcu je prepovedano razpolaganje z blagom izven običajnih poslovnih dejavnosti, kot npr. zastavitev ali poroštvo do tretje osebe. Kupec bo nemudoma obvestil PRECIZ d.o.o. o morebitnem zasegu oz. ukrepih tretje osebe, ki bi morebiti oškodovali lastništvo podjetja PRECIZ d.o.o..

GARANCIJA 

Podjetje PRECIZ d.o.o. jamči, da bo na zahtevo predloženo v garancijskem roku, brezplačno odpravil okvaro ali tehnično pomanjkljivost, ki je nastala ob normalni uporabi artikla in ob upoštevanju navodil proizvajalca. 
Garancijski rok prične teči z dnem nakupa. Pravico do brezplačnega popravila dokaže uporabnik s predložitvijo računa in garancijskega lista.

Garancija ne velja za potrošni material kot so baterije, akumulatorji itd..

V primeru, da garancija ni uveljavljena nosi vse stroške kupec.

Če je artikel nepopravljiv in zanj velja garancija, se izdelek zamenja oz. izda dobropis v vrednosti artikla. 

Zaradi nihanja cen je dobropis takšen, kot so trenutne cene podobnih izdelkov istih lastnosti in konfiguracij.

Garancijo za izdelke ponudnik zagotavlja skladno z zakonodajo Republike Slovenije. 

Za izdelke proizvajalcev Dini Argeo, OHAUS in KERN&SOHN je garancijska doba 24 za vse ostale izdelke pa 12 mesecev.

NAČIN DOBAVE

Artikle, ki so na zalogi je možno dobiti takoj oz. po dogovoru. Artikle dostavljamo po dostavni službi. V primeru poškodovanja med prevozom podjetje PRECIZ d.o.o. ne odgovarja za nastalo škodo.

REKLAMACIJE IN VRAČILO BLAGA (ODSTOP OD POGODBE)

Ob prijavi reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik. 

FIZIČNE OSEBE
Kupec oziroma uporabnik PRECIZ.si (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki izdelke kupijo za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) lahko v roku štirinajstih (14) dni od dneva sklenitve pogodbe oziroma nakupa sporoči, da od le-tega odstopa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupih, katerih predmet je izdelek, ki je bil naročen specifično za določenega kupca, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe, prav tako ni možno vračati programske opreme zaradi prejema licence. Rok začne teči en dan po datumu prevzema blaga kupca. 

Zahtevek vključno z vašimi osebnimi podatki ter transakcijskim računom za vrnitev kupnine izdelka pošljite na e-naslov: prodaja@preciz.si ali na naslov: PRECIZ d.o.o., Cesta XIV. divizije 5, 2000 Maribor s pripisom »vračilo blaga«. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. 

Če je kupec izdelke že prejel in od pogodbe odstopi, mora v 14-ih dneh od sporočila o odstopu od pogodbe prejeto blago vrniti ponudniku. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Izdelke lahko uporabniki vrnejo priporočeno po pošti na naslov: PRECIZ d.o.o., Cesta XIV. divizije 5, 2000 Maribor. 

Edini strošek, ki v zvezi z odstopom od pogodbe bremeni kupca, je neposreden strošek vračila blaga. Vsa že opravljena plačila skupaj s prvotno poštnino bomo kupcu povrnili najkasneje v 14 dneh na bančni račun, ki ga navede ob morebitnem vračilu izdelkov. 

Podjetje pa lahko s skladom 5. Odstavkom 43d. člena ZVPot zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen, če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame blago, ki je namenjeno za vračilo.Vračilo plačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. 

Kupec mora izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo. Za nerabljeno blago se bo štel izdelek, ki je zapakiran v originalni embalaži, kjer embalaža ni odprta na način, ki povzroči, da je poškodovana, odstranjena ali spremenjena. Vrnjeno blago mora biti opremljeno z vsemi elementi pakiranja. 

Poizkus vračila blaga, ki bo očitno rabljeno oz. poškodovano, bo zavrnjen in se ne bo štel kot vračilo v skladu z določili o vračilu blaga pri nakupu na daljavo, kot ga opredeljuje veljavna zakonodaja. 
Obrazec za vračilo blaga fizičnega kupca je dostopen tukaj. 

Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov je na voljo naš reklamacijski oddelek, in sicer na telefonsko številko 02 320 33 46. 

SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO PODJETJA ZA STVARNE NAPAKE

Napaka je stvarna: 
 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet 
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana 
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane 
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. 

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. 

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače. 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. 
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: 
 – odpravi napako na blagu ali 
 – vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 
 – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 
 – vrne plačani znesek. 

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporen. 

PRAVNE OSEBE 

Čas za reklamacije količine in vidnih poškodb izdelkov lahko pravne osebe izvedejo v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga. Upoštevane bodo samo pisno oddane reklamacije. 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupih, katerih predmet je izdelek, ki je bil naročen specifično za določenega kupca, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe in programske opreme. Rok začne teči en dan po datumu prevzema blaga kupca. 

Za vse dodatne informacije glede reklamacij je na voljo reklamacijski oddelek, in sicer na e-poštnem naslovu prodaja@preciz.si ali ne telefonski številki 02 320 33 46.

VARNOST

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. 

Za vse dodatne informacije se kupec lahko obrne na e-poštni naslov podpora@preciz.si ali na telefonsko številko 02 320 33 46. 

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV 

Na tej strani lahko redno spremljate vse spremembe povezane z varstvom osebnih podatkov. Vse zahtevke v zvezi z varstvom osebnih podatkov nam prosimo posredujte na gdpr@preciz.si

V podjetju PRECIZ d.o.o. in še posebej na naših spletnih straneh in trgovinah že vse od začetka spoštujemo vašo zasebnost ter varujemo vaše podatke.

Vaši osebni podatki, njihovo zbiranje in uporaba predstavljajo neločljiv del pogojev našega poslovanja in jih je mogoče v celoti tolmačiti le v povezavi z njimi, zato priporočamo, da jih preberete v celoti.

Poslujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), od objave teh pravil pa tudi z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Ob uskladitvi z GDPR smo z željo, da bo lahko vsak uporabnik svoje pravice na tem področju lahko poznal ter užival v največji možni meri še dodatno približali in olajšali urejanje vaših nastavitev ter uredili besedilo teh pogojev, tako da so še preprostejši za branje in razumevanje, bolj jasno opredelili, kako delamo z našimi partnerji, tretjimi osebami in piškotki ter drugimi tehnologijami sledenja.

O nas

Upravljalec podatkov je podjetje PRECIZ d.o.o. (v nadaljevanju upravljalec).

Oblike sodelovanja

Naše storitve lahko uporabljate kot:

 • gost (v tem primeru bomo z vašim soglasjem ob obisku naših strani podatke zbirali preko piškotkov z namenom zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletnih strani)
 • naročnik na obvestila (v tem primeru lahko naše storitve uporabljate kot neznani uporabnik, edini podatek, ki nam ga zaupate pa je le vaš elektronski naslov in izbira obvestil, ki jih želite prejemati na vaš naslov. Drugih podatkov o vas ne zbiramo. Iz naših obvestil pa se lahko vedno odjavite (povezava do odjave je na dnu vsakega poslanega obvestila) in s tem izbrišete iz naših seznamov.
 • registrirani uporabnik
 • registrirani kupec
 • kot stranka znotraj ERP/CRM sistema ePodjetje.biz

Osebni podatki, ki jih zbiramo

O naših registriranih uporabnikih in kupcih zbiramo več vrst osebnih podatkov:

 • podatki o identiteti: ime, priimek, elektronski naslov in geslo, ki je šifrirano in znano le uporabniku (tudi mi ga ne poznamo). Če ste registracijo opravili preko kateregakoli družbenega omrežja (Facebook, Google in drugi) lahko vaši podatki o identiteti vključujejo tudi uporabniško ime, ki ga uporabljate v tem družbenem omrežju. Podatki o identiteti poslovnih uporabnikov vključujejo tudi naziv podjetja in davčno številko oziroma številko zavezanca za DDV. Številko zaveznaca za DDV hranimo tudi za fizične osebe, ki poslujejo kot zaveznaci za DDV. Te podatke lahko vidite in urejate preko menija Moj profil.
 • kontaktni podatki: naslovi za dostavo, naslov za izdajo računa in telefonska številka. Te podatke lahko vidite in urejate preko menuja Moj profil na spletnih straneh. Za podatke shranjene v ERP/CRM sistemu znotraj ePodjetje.biz pa nam prosim pišite na elektronski naslov gdpr@preciz.si
 • finančni podatki: podatkov o vaših kreditnih karticah ne hranimo. Te podatke posredujemo le izdajatelju vaše kreditne kartice. Enako velja za druge podobne oblike plačevanja preko spleta.
 • podatki o nakupih in plačilih: hranimo vse podatke o vaših naročilih in plačilih, vključno s podatki o stornacijah, vrnitvah naročil. Te podatke lahko vidite in urejate preko menuja Moj profil.
 • podatki vezani na vašo uporabo in profil: zadnji ogledi izdelkov, pogostost obiskovanja posameznih oddelkov, pogosti nakupi oddani komentarji. Te podatke lahko vidite in urejate preko menuja Moj profil.
 • marketinški podatki: vaše naročnine na obvestila, vaši seznami želja. Te podatke lahko vidite in urejate preko menuja Moj profil
 • tehnični podatki: za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, podatki o operacijskem sistemu, brskalniku, operacijskem sistemu, lokaciji vaše naprave, vrsti naprave s katero dostopate na našo stran in podobno. Ob obisku preko piškotkov z vašo privolitvijo zbiramo tudi podatke za zagotavljanje boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletnih strani. Posameznemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. PRECIZ d.o.o.  lahko na uporabnikov računalnik shrani tudi druge piškotke, kot so identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) in piškotki sistemov Google Analytics (analiza obiskov spletne strani), Facebook, Twitter, …  Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca 2 leti, potem postanejo neaktivni.

Kako pridobivamo podatke

Podatke o vas pridobivamo na več načinov, ko: 

 • preko vaših povpraševanj/naročil preko elektronske pošte ali spletnih strani v lasti podjetja PRECIZ d.o.o.
 • se registrirate kot uporabnik na naših spletnih straneh
 • oddate naročilo
 • stornirate naročilo
 • se naročite na katerokoli obvestila
 • z nagradnimi igrami
 • pregledujete naše vsebine
 • ko objavite vprašanje, komentar ali oceno kateregakoli izmed naših izdelkov
 • ko nam posredujete različna vprašanja, zahtevo za reklamacijo, vrnete izdelek, …
 • z nami komunicirate preko družbenih omrežij
 • iz drugih virov (na primer: ali je vaša kreditna ali plačilna kartica veljavna in ali lahko z njo izvedete plačilo naročila pri nas nam posreduje izdajatelj vaše kreditne kartice)

Google, Facebook in druga družbena omrežja ter oglaševalske agencije nam posredujejo podatke, za katere ste jim to dovolili.

Kaj delamo s podatki o vas

Podatke o registriranih uporabnikih in kupcih ter nakupih zbiramo za:

 • zagotavljanje naših zakonskih obveznosti (na primer za vodenje finančnih in poslovnih knjig),
 • izvedbo vaših naročil
 • za profiliranje kupcev, ki omogoča prikaz potrebam posameznega kupca primernejših ponudb tako na spletnih straneh kot v naših obvestilih
 • za analize poslovanja, planiranje, spremljanje statistik, obnašanja kupcev ter obiskovalcev in podobno, pri čemer so uporabljeni podatki anonimizirani

Podatke o naročilih na naša obvestila zbiramo z namenom, da vam lahko na željeni naslov dostavimo izbrana obvestila.

Pogoji sodelovanja v posamezni nagradni igri in obdelava podatkov ter objava nagrajencev, so določeni in zapisani na straneh splošnih pogojev nagradnih iger ter v vsaki nagradni igri posebej.

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, bomo uporabili izključno za razrešitev težave ali pripravo odgovora na vprašanje.

Vkolikor boste z nami komunicirali preko kateregakoli družbenega omrežja bomo vaše podatke lahko uporabili tudi za to, da vam preko istega družbenega omrežja posredujemo marketinška sporočila skladno s pogoji in dovoljenji, ki ste jih dali upravitelju družbenega omrežja.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Poleg nas lahko vaše osebne podatke uporabljajo tudi naši zaupanja vredni partnerji, ki jih potrebujemo pri izvedbi, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov:

 • dostavnim službam posredujemo podatke, ki jih potrebujejo za prevoz in oddajo naročila
 • v primeru, ko vaše naročilo vključuje izdelke, ki so na zalogi pri dobavitelju, mu posredujemo podatke, ki jih potrebuje za pripravo pošiljke z vašim naslovom za dostavo in vsebino naročila
 • dobaviteljem in pooblaščenim serviserjem, vkolikor reklamacije ali vprašanja, pri katerih potrebujemo njihovo sodelovanje, urejate preko nas
 • izvajalcem plačil (na primer Bankart, Paypal, Diners, ponudniki kreditiranja,
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd.) 
 • z vašo privolitvijo vaše podatke preko piškotkov posredujemo Google, Facebook in drugim družbenim omrežjem

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z zakonodajo. Posredujemo jim le podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo naročila, prodajnega procesa ali druge aktivnosti.

Vaših podatkov v nobenem primeru ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.

Roki hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili in obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za zaključek naročenih ali dogovorjenih aktivnosti, ter potem v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe.

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica.

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.

Zagotavljanje varnosti

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za prenose vseh osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oziroma elektronske naprave. 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko delno popravi v svojem uporabniškem profilu PRECIZ.si, ostalo pa s pisnim zahtevkom ponudniku na elektronski naslov gdpr@preciz.si 

POGOJI IN SPLOŠNE DOLOČBE TER INFORMACIJE O REGISTRACIJI

Registracija: 

Vsak registriran uporabnik PRECIZ.si ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se vpiše v sistem; geslo je znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. Za potrebe e-poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke: 

 • ime in priimek, 
 • naslov in kraj bivanja, 
 • e-poštni naslov, 
 • uporabniško ime (enako e-poštnemu naslovu), 
 • geslo v skriti obliki, 
 • ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v registracijski obrazec na spletnem mestu PRECIZ.si.

Z registracijo uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma avtomatična sistemska obvestila. V kolikor ob registraciji označi za to namenjen okvirček pa soglaša tudi s sprejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah ter predstavitvah novih izdelkov. 

Za točnost in vsebino podatkov, ki jih uporabnik vnese v spletni registracijski obrazec, ponudnik ne odgovarja. Ponudnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo. Prav tako ponudnik ni odgovoren v primeru, da podatki niso pristni; resničnost podatkov uporabnik zagotavlja z lastnoročnim podpisom. 

Odgovornost za izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla je na strani uporabnika, zato vse posledice, škodo in stroške izgube, kraje ali zlorabe osebnega gesla nosi izključno uporabnik. Ponudnik v zvezi z izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla ne prevzema nobene odgovornosti. 

Vsak registriran uporabnik dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (zgolj navedenih osebnih podatkov kot navedenih v 2. odst. 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov) za potrebe izpolnitve naročila in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja in preučevanja nakupnih navad v PRECIZ.si. 

VSEBINA OBJAVLJENA NA PRECIZ.si – AVTORSKE PRAVICE

Podjetje PRECIZ d.o.o. se trudi objavljati točne in najnovejše podatke, vendar za točnost podatkov ne prevzemamo odgovornosti. 

Vsi obiskovalci, uporabniki, stranke, partnerji uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost! 

Vsebina spletne strani (opisi, predstavitve, prevodi, slikovni material, itd.) je last podjetja PRECIZ d.o.o. in je avtorsko zaščitena, zato njena uporaba za namene nadaljnjega trženja brez pisnega soglasja ni dovoljena.

Objavljene vsebine in tehnologije so last PRECIZ d.o.o. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inžiniring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti PRECIZ d.o.o. je prepovedano.

PREKINITVE

Ponudnik ima možnost in pravico ugodnosti, ki jih ponuja kupcu, skladno s svojo poslovno politiko kadarkoli prilagajati. 

Ponudnik lahko ugodnosti kupcu tudi ukine in prekine možnost elektronskega poslovanja, in sicer v primeru, ko kupec ne omogoča učinkovitega poslovanja (ne plačuje svojih obveznosti, ne skrbi za ažurnost svojih podatkov v uporabniškem profilu).

Kupec lahko elektronsko naročanje kadarkoli prekine in se odpove vsem obvezam in ugodnostim iz teh pogojev poslovanja, vendar le pod pogojem, da nima nobenih odprtih obveznosti in naročil do ponudnika. 

PRITOŽBE IN SPORI 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost – vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova podpora@preciz.si ali pisno na naslov ponudnika: PRECIZ d.o.o., Cesta XIV. divizije 5, 2000 Maribor. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
 
Ponudnik si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo. Ponudnik nudi tudi možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti. (43b. člen ZVPot). 

Če sporazumna rešitev ni možna, se za rešitev spora uporabi stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 

Splošni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do izdaje nove verzije. 

Maribor, 29.03.2021 – verzija 6