KONTROLA KAKOVOSTI. V OBLAKU.

Ko karkoli proizvajamo, je ključnega pomena, da izvajamo učinkovito kontrolo kakovosti. Kakovost same kontrole pa je velikokrat izrazit dejavnik, ko govorimo o prihrankih. Da lahko kontrolo kakovosti izvajamo uspešno, so ključni naslednji dejavniki:

– Zajemamo dovolj podatkov, da lahko dosežemo ničnost napak
– Čim manjši vpliv človeškega faktorja
Nezmožnost prirejanja rezultatov
– Pridobivanje podatkov v realnem času
– Izvajanje statistike in pravočasno ukrepanje
Kontroliranje izvedenih kontrol kakovosti
Optimizacija delovnih procesov na podlagi rezultatov

Z namenom doseganja optimalnih rezultatov in ničnosti napak na enostaven in učinkovit način, smo v Preciz-u razvili oblačni modul za izvajanje kontrole kakovosti. Sestavljen je iz treh sklopov, ki skupaj tvorijo nepogrešljivo orodje za učinkovito izvajanje kontrole kakovosti.

 1. OBLAČNA AVTOMATSKA TEHTNICA
  V prvi vrsti moramo poznati količino porabljenega in zavrženega materiala. Ko količino zavrženega materiala pomnožimo z njegovo nabavno ceno, dobimo vrednost, ki nam služi kot osnova za potencialni prihranek. Tudi material, ki ga ponovno uporabimo navadno terja vsaj predelavo, kar je spet neposredno povezano s stroški.
  Najlažji in najučinkovitejši način pridobivanja količine je tehtanje. To pa še ni vse. S tehtanjem beležimo tudi razliko v teži(količini porabljenega materiala) med posameznimi izdelki/serijami proizvedenih izdelkov, kar nam služi kot osnova za optimizacijo proizvodnega procesa, kot npr. nastavitve parametrov stroja za doseganje večje stopnje učinkovitosti(KPI). Pri Precizu lahko nadgradimo katerokoli obstoječo tehtnico z oblačno tehnologijo in jo avtomatiziramo(da sama pošilja zabeležene mase v sistem) in tako izločimo možnost vplivanja na točnost podatkov.

2. TELEFON / TABLICA / RAČUNALNIK
Zahvaljujoč oblačni platformi, lahko za vnos podatkov v sistem(izvajanje kontrole) uporabljamo katerokoli napravo, ki omogoča spletni brskalnik(dostop do interneta). Na ta način omogočamo tudi to, da več operaterjev hkrati izvaja kontrolo. Podatki se prenašajo v realnem času in jih brez težave izvažamo v ERP-sisteme ali obstoječe proizvodne programe.

3. OBLAČNA PLATFORMA
Precizova zmogljiva oblačna platforma skrbi za obdelavo, varno hrambo in transport podatkov v realnem času. Omogoča nam enostavno nastavitev alarmov, obveščanje preko potisnih obvestil, sms-ov ali e-pošte, ko so dosežene mejne vrednosti in tako omogoča reakcijo vzdrževalcev, nastavljalcev strojev ali operaterjev v realnem času, da prihranimo izgube zaradi reakcijskega časa. Platforma ima integrirano tudi virtualno asistenco, ki zna obdelovat, posredovat in spremljat podatke/parametre, ali jih prikazovat na raznih zaslonih, televizijah ali računalnikih znotraj obrata, zato da so odgovorni vedno pravočasno obveščeni. Tudi podatki so varno shranjeni in nam zagotavljajo sledljivost in zgodovino v primeru reklamacij, presoj ali drugih zunanjih kontrol.

IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI

Operater stroja se prijavi v sistem in začne z izvedbo kontrole kakovosti iz delovnega naloga(kjer so kontrole preddefinirane), ali neposredno iz modula znotraj Preciz-ove oblačne platforme. Ob začetku kontrole sistem samodejno zajame podatke avtonomnih kontrol, kot so senzorji, skenerji, kamere… Operater vsak vzorec posamezno postavi na tehtnico, ki samodejno zabeleži maso v sistem. Odstopanja se obarvajo in takoj ugotovimo v kolikor so zunaj tolerančnih vrednosti. Pred tehtanjem ima možnost označitve šifre/gnezda/orodja/serije. Ko je vzorec stehtan, operater opravi še vizualno kontrolo preddefiniranih parametrov in na seznamu označuje OK ali NOK, pri vsaki postavki lahko doda tudi svojo opombo, sliko ali video.

KONTROLA KONTROLE

Kontrole kakovosti, ki jih izvajajo operaterji kontrolirajo kontrolorji. Kontrolor izbere naključne že kontrolirane vzorce in po istem postopku kot operater opravi neodvisno kontrolo kakovosti, pri čemer ne pozna rezultatov prve kontrole. Ko je kontrola zaključena jo sistem zabeleži pod isti vzorec, ki je bil predhodno kontroliran. Šele takrat se kontrolorju prikažejo tudi rezultati prve kontrole in lahko opravi primerjavo. Sistem pa samodejno obarva tiste kontrole, katerih rezultati se med prvo in drugo kontrolo ne ujemajo.

PREDNOSTI

 • Sistem rezultate samodejno zabeleži in jih veže na delovni nalog/stroj/linijo/serijo. Kadarkoli lahko podatke pregledamo, izvozimo, ali generiramo poročilo. Izvoz v druge programe ali ERP sisteme poteka popolnoma samodejno. Zaradi samodejnega beleženja rezultatov ni možno prirejati. V kolikor operater opravi kakšno spremembo(npr. zaradi napake pri vnosu), sistem zabeleži tudi to in vedno nam je na voljo revizijska sled sprememb.
 • V kolikor so rezultati zunaj tolerančnih vrednosti, sistem samodejno obvesti odgovorne(preko sms, e-pošte, alarmov ali potisnih obvestil), da lahko pravočasno ukrepajo. Tako preprečimo večje izgube.
 • Ker je platforma v oblaku in jo lahko izvajamo iz katerekoli naprave, za integracijo ne potrebujemo nameščati nobene namenske strojne ali programske opreme.
 • Kontrola poteka neodvisno med operaterjem in kontrolorjem, zato drug na drugega, kot tudi na rezultate nimata vpliva.
 • Ker lahko kontrolo opravlja operater in ker sistem odgovorne obvešča samodejno, bistveno razbremenimo kontrolorje. Po tem sistemu lahko vzorce tudi manjkrat kontroliramo, pa bomo kljub temu imeli izjemno natančne rezultate.
 • Samodejna poročila in statistika nam prihrani izjemno veliko časa, hkrati pa služi kot dodatno orodje za optimizacijo proizvodnih procesov.