Nadzor

NADZORNA PLOŠČA

Omogoča  nadzor nad dogajanjem, ki zahteva vašo pozornost.
Prikaz se lahko prilagaja po želji uporabnika.

Osnovna nastavitev vam prikazuje:

  • Pretečene preglede
  • Koledarski prikaz aktivnosti
  • Napake in vzdrževanja
  • Graf števila napak
  • Število in odstotek naprav v obratovanju/vzdrževanju
  • Napake, prijavljene danes

DIAGRAM IN ORGANIGRAM

Diagram vam zelo pregledno prikaže celotno strukturo podjetja, organigram pa zaposlenih. Urejate ga sami, tako, da poljubno po nivojih razdelite svoje podjetje na različne lokacije, enote, oddelke, dejavnosti…, katerim dodelite naprave, povezane naprave, pripomočke opremo, inventar ali poljubne atribute. To vam omogoči pregled nad celotnim podjetjem.

S funkcijo »drag&drop«(primi in prenesi) lahko prestavljate atribute znotraj lokacij, vsakemu vnosu pa lahko dodelite tudi mikrolokacijo. Primer mikrolokacije: VRTALNIK BOSCH, Hala 2, oddelek servis, omara 3, polica 2.

Znotraj diagrama se prikazujejo tudi alarmi za preglede naprav. Alarmi so obarvani po prioriteti od rumene do rdeče. S klikom na alarm vas sistem takoj preusmeri na napravo, ki potrebuje pregled. Seveda pa te alarme vidite tudi na nadzorni plošči in na profilu naprave. V diagramu lahko zelo enostavno locirate napravo, ki potrebuje pregled.