Vzdrževanje

Video

Modul za vzdrževanje z integriranim CMMS in TPM vmesnikom. Ob pričetku vsakega vzdrževanja sistem samodejno kreira delovni nalog, ob zaključku pa poročilo in statistiko.

Soter  samodejno planira  periodična vzdrževanja strojev in naprav, vzdrževalce pa vodi skozi postopke vzdrževanja. Virtualni asistent lahko organizira vzdrževanje ali pregled, tudi pri zunanjem izvajalcu.

Prijava napake ali zastoja se opravi z odčitkom QR kode. Uporabnik izbere napako s seznama, ali vnese svoj opis. Doda lahko tudi sliko in video. Nato  sistem o napaki obvesti skrbnika in vzdrževalce. 
Postopek odprave se prične, ko vzdrževalec prevzame napako. Po zaključku sistem samodejno kreira zaključno poročilo in statistične podatke, kot je odzivni čas, čas odprave, skupni čas izpada in pogostost pojava napake.

S pomočjo matrike veščin sistem glede na vrsto vzdrževanja priporoča najprimernejšega vzdrževalca. Vodja vzdrževanja pa lahko delovni nalog  vzdrževalcu ali skupini vzdrževalcev tudi dodeli.

Omogočamo tudi spletno storitev, ki zna pobirat podatke iz različnih senzorjev in jih obdelovat za planiranje, vzdrževanje, statistiko ali nadaljnjo uporabo/izvoz.

Del statistike je tudi obremenjenost in odzivnost vzdrževalcev, kar lahko služi za kot osnova za stimulacijo.