Uporaba

Ko odčitate QR kodo, se odpre profil naprave, kjer vidite:

 • Status naprave označen z barvo(Zelena-v uporabi/rdeča-v vzdrževanju)
 • Poljubne podatke o napravi(prikazane podatke lahko definirate sami)
 • Zahtevano osebno varovalno opremo (za varno uporabo naprave)
 • Nevarnosti, opozorila in varnostne ukrepe (dodeljene napravi)
 • Preglede (periodične preglede, ki jih definirate-redni, zdravniški, tehnični)
 • Popise (števcev, delovnih ur, količine materiala, kilometrine…)
 • Planirana vzdrževanja (vezana na določene intervale)
 • Zgodovino vzdrževanj (kdo, kdaj, kaj, zakaj)+sledljivost
 • Dokumente (navodila za uporabo ali vzdrževanje, slike, video, poljubno…)
 • Postopke (vzdrževalne, delovne…skozi katere vas Soter vodi po korakih)
 • Možnost prijave napake (preko sms in e-pošte)
 • Možnost posredovanja profila naprave (po e-pošti)