Okolju in uporabniku prijazen. Stroškovno učinkovit.

Soter je zasnovan na oblačni platformi, kar pomeni, da deluje na vsaki napravi. To pomeni, da za delovanje ne potrebujemo nobene namenske opreme, kar nam zagotavlja hitro integracijo in visoko okoljsko učinkovitost.

Soter je je stroškovno učinkovit in ekološko prijazen, saj omogoča boljšo izrabo virov, prilagajanje zmogljivosti, uporabo energetsko učinkovitih podatkovnih centrov ter zmanjšanje potrebe po fizičnih napravah. To prispeva k zmanjšanju stroškov in negativnega vpliva na okolje.

Skupna raba virov: Soter omogoča več uporabnikom, da delijo eno infrastrukturo, kar omogoča boljšo izrabo virov. Namesto da bi vsaka organizacija imela lastno lokalno strežniško infrastrukturo, se viri v oblaku delijo med več uporabniki, kar zmanjšuje stroške infrastrukture in porabo energije.

Plačilo po porabi: Oblačni model modularne zasnove omogoča plačevanje le za tisto, kar se dejansko uporablja. To pomeni, da uporabniki ne plačujejo za nepotrebne zmogljivosti ali nepotreben prostor za shranjevanje podatkov. S tem se zmanjšujejo stroški in se izboljšuje učinkovitost.

Skalabilnost: Soter omogoča prilagajanje zmogljivosti glede na potrebe organizacije. To pomeni, da se lahko zmogljivost povečuje ali zmanjšuje glede na spremenjene zahteve. S tem se zagotavlja boljša uporaba virov in zmanjšuje odpadnost. Z veseljem vam razvijemo tudi namenske rešitve po meri.

Energijska učinkovitost: Naše storitve temeljijo na energetsko učinkovitih podatkovnih centrih, ki uporabljajo napredne tehnike hlajenja, virtualizacijo in optimizacijo porabe energije. To vodi do manjše porabe električne energije in zmanjšanja ogljičnega odtisa, ter izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje ogljičnega odtisa, kljub povečani učinkovitosti in večji zmogljivosti znotraj podjetja naročnika

Manjša potreba po fizičnih napravah: Soter kot oblačna platforma zmanjšuje potrebo po fizičnih napravah, kot so strežniki, računalniki in druge naprave, ki zahtevajo proizvodnjo, vzdrževanje in odstranjevanje. S tem se zmanjšujejo okoljski vplivi, povezani s proizvodnjo in odlaganjem elektronskih naprav, ter stroški povezani z nabavo, licenčninami in vzdrževanjem le teh. Soter deluje na obstoječi infrastrukturi podjetja in nima posebnih zmogljivostnih zahtev.

V današnjem svetu, kjer se soočamo z izzivi podnebnih sprememb in omejenimi viri, je zeleni prehod postajal ključnega pomena. Gre za premik od tradicionalnih praks in tehnologij k trajnostnim alternativam, ki prispevajo k zmanjšanju okoljskega vpliva in podpirajo dolgoročno blaginjo našega planeta.

Zeleni prehod v uporabo oblaka ponuja številne prednosti podjetjem v smislu trajnostnega poslovanja. Z optimalno izrabo virov, energetsko učinkovitostjo, prilagodljivostjo in zmanjšanjem fizičnih naprav organizacije prispevajo k zmanjšanju okoljskega odtisa ter hkrati zmanjšujejo stroške. Z uporabo oblaka kot trajnostne tehnološke rešitve organizacije lahko dosežejo svoje cilje trajnostnega poslovanja in postanejo odgovornejši do okolja.