Osebje

V rubriki osebje lahko dodajate ali urejate zaposlene in vse podatke ali aktivnosti povezane z njimi. Prikaz lahko tudi filtrirate po različnih parametrih.

Virtualni asistent bo za njih naročal, jih opominjal in skrbel za dejansko izvedbo aktivnosti, kot so pregledi, usposabljanja, zamenjava ali pregled opreme/orodja…

Tukaj lahko tudi razdeljujete opremo zaposlenim. Enostavno dodate prevzem in s seznama izberete opremo, kot je varovalna oprema, pripomočki, orodje, delovna obleka, obutev…

Sistem kreira zadolžnico, ki jo zaposleni digitalno podpiše. Takoj po potrditvi, samodejno veže opremo na zaposlenega, kar je razvidno na njegovem profilu v rubriki »inventar zaposlenega«, kjer lahko delavec tudi sam dostopa do navodil za uporabo in vzdrževanje prevzete opreme. Shrani se tudi prevzemnica(PDF). Na enak način opravite tudi vračilo.

PREGLEDI IN USPOSABLJANJA

Pod zaposlenim so prikazani nanj vezani pregledi ali usposabljanja, ki so po barvi ločeni na:

  • VELJAVNE preglede
  • PRETEČENE preglede
  • preglede, ki BODO POTEKLI

S klikom na pregled se vam prikažejo podrobnosti, ki jih lahko kot skrbnik tudi uredite.

Seveda pa lahko v iskalniku tudi poiščete posamezne preglede, in sicer glede na vrsto pregleda ali poljubno v iskalnem polju. Preglede, ki zahtevajo vašo pozornost pa vam prikazuje tudi nadzorna plošča v tekstovni, grafični in koledarski obliki.

Omogočamo tudi masovno urejanje, kar pomeni, da lahko naenkrat organizirate pregled za poljubno skupino zaposlenih.