Kaj SOTER omogoča?

 • Pregledno, strukturno razdelitev celotnega podjetja
 • Vnos vseh naprav, opreme in zaposlenih, ter kompletnega inventarja v en spletni sistem, ki je na voljo kjerkoli in kadarkoli
 • Dostop do vseh podatkov in dokumentov o napravi, vključno z vsemi informacijami, pomembnimi za pravilno in varno uporabo, kot so obvezna osebna varovalna oprema, mesta nevarnosti, obvestila in opozorila, certifikati, zahtevana usposobljenost ali izpit in podobno
 • Dodajanje navodil, pregledov, vzdrževalnih postopkov, listin, certifikatov, servisov, torej poljubnih atributov za vsak posamezni vnos/entiteto
 • Arhiv in evidenco vseh naprav, zaposlenih, inventarja, opreme, poročil, dogodkov in vzdrževanj na enem mestu
 • Opominjanje, načrtovanje in organizacijo, ter prikaz posameznih dogodkov povezanih z napravami in zaposlenimi (zdravniški pregledi, servisi, obnovitve certifikatov, naročanje pregledov naprav, tehnične zahteve, poljubno…) in samodejno arhiviranje le teh
 • Plan pregledov za osebje, naprave in inventar s samodejnim planiranjem, obveščanjem in opozarjanjem skrbnikov, lahko tudi izvajalcev pregledov.
 • Opozorila za nevarnosti, predpisano opremo in postopke za ravnanje z napravami
 • Vodene procese, delovne ali vzdrževalne za naprave vseh vrst
 • Izvedba in evidentiranje vzdrževalnih postopkov in postopkov uporabe, vključno z merjenjem izpadov in obveščanjem skrbnikov naprav oziroma delovodij o izpadu ali ponovnem obratovanju, ko je vzdrževanje zaključeno.
 • Popise števcev naprav
 • Pregled celotne zgodovine pregledov, dokumentov, vzdrževanj in časovnico posodobitev le teh.
 • Modularno zasnovo, za enostavno prilagoditev uporabnika, ne glede na velikost podjetja ali vrsto dejavnosti
 • Video vsebine-nalaganje, snemanje in urejanje video vsebin kot npr. različni postopki, delovni proces, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje…

SOTER poskrbi, da je delo brez skrbi.